За нас

Фирма „ДЕНЕС”ООД е създадена през 1999 година, съгл. фирмено дело 15523/1998 г. Тя представлява обединение и продължение дейността на ЕТ „ДЕНЕС” и ЕТ „АТЛАС”.

Фирмата е специализирана в изграждане на топлопроводни и ВиК мрежи, направа на абонатни станции, прахово-полимерно боядисвана на алуминиеви профили и метални изделия и високо строителство.

От създаването си до сега фирмата е изпълнила приблизително 250 обекта в сферата на канализацонното, водопроводното строителство. Извършила е строителство и реконструкция на множество топлопроводи, както направа и монтаж на абонатни станции. От нашите услуги са се възползвали множество публични и частни възложители. Натрупаният практически опит, технически умения и прецизното изпълнение ни дават възможност да предложим решения по време на целия строителен цикъл. Ние разполагаме с подходящи машини и съоръжения, квалифициран инженерен и икономически персонал.
Фирмата е регистрирана в Камарата на строителите в България. Имаме удостоверения от Централния професионален регистър на строителя за следните групи и категории строежи: Първа група – строежи от втора до пета категории; трета група – строежи от втора и трета категория; Четвърта група – строежи от втора и трета категория; Пета група – СМР.

С цел качественото и срочно изпълнение на поетите задължения от фирмата сме създали материално-техническа база в кв.” Илиенци ”, ул. „Далия ” №20.