Завършени обекти

 • водопровод на ул.”Николай Хайтов” – Възложител „ ЕСТЕ ПРОПЪРТИС „ ЕООД
 • водопровод и канал в ж.к. „Обеля” І-ва част – Възложител „ КАРИЗМА УТИС ” ООД
 • външни В и К връзки ул. „Овче поле” – Възложител „КОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
 • външни В и К връзки и водопровод на ул. „Русалийски проход”
 • м.”Драгалевска спирка” – Възложител„ КОМЕРС ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
 • водопровод ф 400 по ул.”К.Константинов” и ул.”Хр.Иванов” м.бул.”Сливница” – Възложител „МАКРИС”
 • външно топлозахранване жилищен комплекс „Перлите” ж.к.”Младост” – Възложител „БРУНАТА” ООД
 • изместване на топлопровод р-н Симеоново,полицейска школа – Възложител „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД
 • изместване на топлопровод 2ф 159х4 от имот 5253 кв.17 м.Младост 3
 • външен топлопровод и АС за Дружба 2 – Цариградски комплекс – Възложител „БРУНАТА” ООД
 • реконструкция топлопровод по ул.Макгахан – Възложител „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ”
 • реконструкция топлопровод по ул.Шевченко – Възложител „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ”
 • изместване на топлопровод на ул. „Хубча” - Възложител СК „БОКАЛ-БОКОВ И СИЕ”
 • външно топлозахранване и абонатна станция за многофункционална сграда

за обществено обслужване на бул. „Ал.Малинов” ,гр.София – Възложител „КРИТ” ЕООД

 • подмяна на абонатна станция на Върховния административен съд на

бул. „ Ал.Стамболийски ” №18

 • външно топлозахранване на Литекс Тауър – Възложител „БРУНАТА” ООД
 • Външно топлозахранаване и абонатна станция за Фантастико Слатина
 • подмяна на абонатна станция за болница „Св.Анна”
 • топлозахранавне и абонатна станция на ул. ”Тимок” № – Възложител СК „БОКАЛ-БОКОВ И СИЕ”
 • топлозахранване на ул. „Хубча” – Възложител СК „БОКАЛ-БОКОВ И СИЕ”
 • Външно топлозахранване и абонатна станция на ул. „Сливница” – Възложител „БАЛКАНКИ 2000” ООД
 • Външен топлопровод и абонатна станция за пристройка на ОДЗ

на ул. „Гюешево” №78

 • Външен топлопровд и абонатна станция за Алфа банк ,ІV ти км . - Възложител „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД
 • външно топлозахранване и абонатна станция за Бизнес парк Слатина – Възложител „БРУНАТА” ООД
 • външно топлозахранване на Карфур на бул. ”Цариградско шосе” №115 – Възложител „БРУНАТА” ООД
 • топлозахранване и абонатна станция на жил.сграда в УПиИХVІ – 734,кв.8Б
 • м. „НПЗ Къро” – Възложител СК „БОКАЛ-БОКОВ И СИЕ”
 • външно топлозахранване на Хермес парк – Възложител „БРУНАТА” ООД
 • външно топлозахранване на „Стела парк” – Възложител „УНИТЕРМ” ООД
 • ЛОТ 4 на „Топлофикация София” АД Реконструкция на топлопровод на

бул. „Черни връх”, ул. ”Майор Томпсън” и ул. ”Мала планина„ – Възложител „Топлофикация София” АД

 • направа на външен топлопровод за нова летищна контролна кула София - Възложител „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ” АД
 • направа на отоплителна и климатична инсталация за ТЪРГОВСКИ

ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР „КООП” на бул. ”Никола Мушанов” №116 - Възложител Централен кооперативен съюз

 • строеж на жилищна сграда в м.Люлин 10 м.р. УПИ V-992, кв.30а
 • строеж на производствена и складово административна сграда в НПЗ

„Илиенци – Запад”

 • строеж на жилищна сграда на ул. „Пиротска” 111