Топлопроводи и ВИК

"ДЕНЕС”ООД  извършва присъединяване на жилищни ,административни и обществени сгради към топлопреносната и ВиК мрежа на гр.София . Изработва и монтира абонатни станции ,отговарящи на изискванията на „ Топлофикация София ” АД

Абонатните станции са готово изделие, което се доставя сглобено и само се подвързва към изградените вече инсталации.При направата им се използват продукти на водещи в областта производители като : SIEMENS ,WILO, GRUNDFOS, DANFOSS, WTT и др.Осигуряваме  гаранционно и извън гаранционно сервизно обслужване и сервиз, независимо кой е производителят на съоръжението

Фирмата извършва комплексно – проучване,проектиране,съгласуване с различните инстанции,срочна и качествено изпълнение и предаване на обекта с „ разрешение за ползване ”.

„ ДЕНЕС ” ООД участва и в реконструкции и измествания на съществуващи топлопроводи ,както и на ВиК връзки .Има собствена механизация ,складова база и постоянно квалифициран персонал.Участва ежегодно в конкурси и търгове.